تضمین بهترین قیمت

در شرایط اقتصادی ایده آل و با ثبات، فروشگاه ریحانه استور همواره تلاش کرده تا بهترین قیمت را برای کالاهای خود درج کند که هم مشتری و هم فروشنده کالا رضایت کافی و وافی داشته باشند.

بدیهی است که نوسانات ارزی و مسائل اقتصادی ممکن است این مقوله را تحت تاثیر قرار دهد که دلیل های دیگری را برای قیمت دهی وارد کار می کند و ممکن است قیمت یک محصول در چند فروشگاه قیمت های متفاوتی داشته باشد.