ضمانت اصلی بودن کالا

فروشگاه ریحانه استور به عنوان یکی از معتبرترین فروشگاه های کشور، هیچگونه اعتبار خود را برای جذب سود کاذب و دادن کالای تقلبی زیر سوال نخواهد برد.

لازم به ذکر است، کالاهایی که اصلی نمی باشند و یا در طرح یک برند ساخته شده باشند، حتما در تیتر و یا توضیحات کالا به آن اشاره خواهد شد.

در صورت وجود مغایرت می توانید کالا را حداکثر طی 7 روز برای ما ارسال نمایید و مبلغ خود را دریافت کنید.